Privacyverklaring

In ons Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

Cookie: een klein bestand dat via een internetsite op (het IP-adres van) jouw computer wordt geplaatst en informatie over jouw bezoek aan de Whirlpoolexpert internetsite registreert;
Reglement: dit privacyreglement;
Privacywetgeving: Wet bescherming persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018: de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

1. Toelichting op het Reglement

Whirlpoolexpert mag de gegevens die jij aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van jouw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft Whirlpoolexpert de plicht om haar klanten:

 • op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door Whirlpoolexpert worden verwerkt;
 • te melden wie de gegevens kunnen inzien;
 • voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen. Whirlpoolexpert vindt jouw privacy belangrijk. Daarom geeft Whirlpoolexpert in dit Reglement een toelichting op hoe zij met jouw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens Whirlpoolexpert expliciet om jouw toestemming moet vragen.

2. De persoonsgegevens die Whirlpoolexpert gebruikt en het doel van het gebruik

Whirlpoolexpert verwerkt (mogelijk) jouw persoonsgegevens als je klant wordt of bent van Whirlpoolexpert, de website bezoekt, je aanmeldt voor nieuwsbrieven van Whirlpoolexpert of via het contactformulier contact met ons opneemt. Whirlpoolexpert verzamelt jouw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en IP-adres. Deze gegevens stellen ons in staat om:

 • de overeenkomst die klanten met Whirlpoolexpert sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;
 • onze dienstverlening te kunnen leveren;
 • klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
 • om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren.

IP-adressen/cookies

Whirlpoolexpert houdt IP-adressen bij van (potentiele) klanten die de website bezoeken. Deze gegevens stellen ons in staat om:

 • te registreren welke internetsite/internetpagina’s je bezoekt;
 • de functionaliteit en de inhoud van de website verbeteren;
 • bij te houden voor welke onderwerpen of toepassingen (potentiele) klanten zich interesseren;
 • ervoor te zorgen dat je niet steeds dezelfde informatie ontvangt;
 • het productaanbod te verbeteren.

Toelichting met betrekking tot het plaatsen van cookies

Als je onze website bezoekt worden er automatisch cookies geplaatst waardoor we aan de hand van jouw IP-adres bepaalde informatie kunnen bijhouden. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om informatie over hoe vaak je onze website bezoekt en voor welke onderwerpen jij je interesseert. Zie voor meer informatie ons cookiebeleid op de website.

3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Whirlpoolexpert verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de Whirlpoolexpert-organisatie, tenzij:

 • dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
 • dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Whirlpoolexpert met jou heeft gesloten;
 • je daarvoor toestemming hebt gegeven.

4. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn

 • Whirlpoolexpert verwerkt jouw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.
 • jouw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door het personeel van Whirlpoolexpert worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al jouw persoonsgegevens worden door Whirlpoolexpert beveiligd tegen onbevoegde toegang.

De beveiliging bestaat:

 • uit het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere werknemer om in te loggen in het digitale systeem.
 • de medewerkers van Whirlpoolexpert hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan Whirlpoolexpert verstrekte persoonsgegevens;
 • Whirlpoolexpert heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet;
 • jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie. Whirlpoolexpert hanteert een termijn van twee jaar na de laatste aankoop/bestelling/factuur, waarna de gegevens vernietigd worden. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Whirlpoolexpert zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

5. Jouw rechten als betrokkene

 • recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden en met welk doel;
 • inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;
 • het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van jouw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
 • het recht van verzet: het recht om je in bepaalde gevallen tegen de verwerking van
  jouw gegevens te verzetten.

Als je gebruik wilt maken van jouw rechten, dan kun je dit per email bij op info@whirlpoolexpert.com aangeven. Als jouw verzoek wordt afgewezen wordt aan jou uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat jouw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. Je ontvangt binnen één maand na ontvangst van jouw verzoek bericht van Whirlpoolexpert. Ook als je een klacht hebt over de wijze van verwerking van jouw persoonsgegevens kun je contact met Whirlpoolexpert opnemen en probeert Whirlpoolexpert er samen met jou uit te komen. Heb je een (andere) opmerking/vraag/suggestie? Ook daarvoor kunt je schriftelijk contact met ons opnemen.

Uiteraard zal Whirlpoolexpert ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.

Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van Whirlpoolexpert.

Privacyreglement Whirlpoolexpert versie mei 2018

Whirlpoolexpert is als volgt te bereiken:

Whirlpoolexpert
Vestigings- & bezoekadres:
Kadijk 28 B
8531 XD Lemmer

Telefoonnummer: 06 455 44 799

E-mailadres: info@whirlpoolexpert.com

KvK: 69710899

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.

Wij gebruiken cookies om het gebruik van onze webwinkel te faciliteren, het inloggen op onze website te vergemakkelijken en uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten.

Met uw toestemming plaatsen onze adverteerders “tracking cookies” op uw computer. Deze cookies gebruiken zij om bij te houden welke pagina’s u bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van uw online gedrag. Dit profiel wordt mede opgebouwd op basis van vergelijkbare informatie die zij van uw bezoek aan andere websites krijgen waarop zij adverteren. Dit profiel wordt niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke zoals bij ons bekend, maar alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Cookies uitzetten

Het is mogelijk om cookies (gedeeltelijk) te weigeren. Hoe u dit kunt doen, vindt u in de handleiding van uw webbrowser (bijv. Internet Exporer, Mozilla Firefox of Google Chrome). Echter, is het wel mogelijk dat onze website slechter werkt of deels onbruikbaar voor u wordt. Let op! Door het uitschakelen van cookies kunt u niet van alle mogelijkheden van onze website gebruik maken. De cookies die door Whirlpoolexpert en advertentienetwerken worden geplaatst kunt u uitzetten via your online choices.

Daarnaast kunt u de registratie van deze cookies door de computer verhinderen door uw browser zodanig te configureren. Lees hier hoe u de toestemming voor cookies aanpast in Internet Explorer,Firefox, Google Chrome en Safari.

Whirlpoolexpert hanteert verschillende soorten cookies. Onderstaand staan alle cookiepartijen opgesomd met daar bij vermeld het doel, het termijn van opslaan, verwijzing naar de policy van derden en de gevolgen van het niet accepteren.

Verwijderen/Wijzigen

Whirlpoolexpert zal naar aanleiding van een verzoek elke geregistreerde bezoeker (en zijn of haar persoonlijke gegevens) uit onze database wijzigen of verwijderen. Indien U nog vragen heeft over deze privacy verklaring of de site van Whirlpoolexpert, dan kunt u contact met opnemen met: Whirlpoolexpert info@whirlpoolexpert.com

Cookies

Welke partij plaatst de cookies?

Doel van de Cookies

 

Houdbaarheid van de Cookies

 

Gevolgen voor niet accepteren

 ________________________________________________________________________  ______________________  _____________________________

Whirlpoolexpert

Door gebruik van een sessie ID wordt de relatie gelegd met gegevens in de database welke tijdens de sessie zijn vastgelegd. Dit is noodzakelijk om te kunnen bestellen

 

alleen tijdens sessie

 

Zonder acceptatie kunt u geen bestelling plaatsen op Whirlpoolexpert.com

Whirlpoolexpert

Registratie zoekopdrachten. Hiermee wordt de website verbeterd of suggesties aangedragen.

 

alleen tijdens sessie

 

Uw zoekopdrachten worden niet geregistreerd

Whirlpoolexpert

Onthouden login gegevens ter vereenvoudiging van het inloggen

 

alleen tijdens sessie

 

U kunt handmatig inloggen, maar dient wel altijd uw inloggegevens bij de hand te hebben

Google Analytics

Website analyses bijhouden ter verbetering van de website

   

Wij kunnen de website niet optimaliseren voor uw gebruik

Google Conversiecode

Het verzamelen van data ter analyse van het koopgedrag op de website.

 

alleen tijdens sessie

 

Nuttige informatie voor ons blijft achterwege. Voor u heeft dit geen gevolgen.

Google Adwords

Het verzamelen van data om bezoekers van de website op een later tijdstip op websites van derden een beter toegepaste advertentie van Whirlpoolexpert te laten zien

 

1 dag tot max 6 mnd

 

U ontvangt minder toepasselijke reclame en de kans dat u Whirlpoolexpert reclame online te zien krijgt wordt beperkt.

Facebook

Op de website wordt de mogelijkheid gegeven om gegevens te promoten of te delen. De knop wordt gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door Facebook. Deze code plaatst onder meer een cookie.

 

alleen tijdens sessie

 

Er vindt geen koppeling plaats met dit Social Media platform, waardoor het delen van informatie niet meer mogelijk is.

Whirlpoolexpert besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Echter kan Whirlpoolexpert niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt. Whirlpoolexpert is niet verantwoordelijk voor foutieve weergave van verkoopprijzen van producten op haar website. Whirlpoolexpert is niet gehouden om het product voor de op de website foutief vermelde verkoopprijs te leveren. Whirlpoolexpert zal bij constatering van de foutieve verkoopprijs de klant hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen.

Gebruik van enige informatie verkregen via deze website is voor eigen risico van de gebruiker..

Whirlpoolexpert is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onvolledige of onjuiste informatie, noch voor schade als gevolg van problemen, veroorzaakt door het verspreiden van informatie via het internet. Ook is Whirlpoolexpert niet aansprakelijk voor storingen, onderbrekingen, fouten of vertraging die optreden bij het verstrekken van informatie of diensten..

Tevens aanvaardt Whirlpoolexpert geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of informatie verstrekt door of namens Whirlpoolexpert via deze website. .

Deze website bevat (hyper)links naar websites van andere organisaties en instellingen. Daarnaast worden vanuit andere websites links gelegd naar deze website. Whirlpoolexpert aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze (gelinkte) websites. Dergelijke (hyper)links zijn slechts opgenomen voor uw informatie en gemak hiervan..

Indien informatie die op de website is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn. Whirlpoolexpert garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan..

Geen enkele tekst of foto op deze website mag worden gekopieerd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij electronisch, mechanisch of op een andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Whirlpoolexpert.com

× Kan ik u helpen?